1

Declaració d’Accessibilitat

Amb l’objectiu de cumplir amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre sobre accessibilitat dels portals web i aplicacions per a dispossitius mòbils del sector públic (endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), el Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant ha implementat una sèrie de canvis necessaris per a adaptar els seus portals web.

A més d’això, el Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant fa un treball continu d’auditoria i revisió de continguts per a facilitar la seua interpretació i millorar la navegació pel portal web.

La present declaració d’accessibilitat fa referència al lloc web https://www.alicantefilmoffice.com/

 

Situació de compliment

Aquest lloc web s’ha adaptat per a complir amb tots els requisits especificats en el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

No obstant això, en l’actualitat existeixen unes certes faltes puntuals de conformitat al referit decret degut a, entre altres, els aspectes que s’indiquen a continuació:

  • Existeixen vídeos sense subtítols

Càrrega desproporcionada:

  • No aplica.

Contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:

  • Poden existir documents en format PDF publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d’accessibilitat; també poden estar en aqueixa situació continguts de tercers no finançats, ni desenvolupats, ni sota el control del Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant.

 

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present Declaració d’ Accessibilitat ha sigut redactada amb data 18 de novembre de 2021.

Com a pas previ a la publicació de la present Declaració sobre Accessibilitat s’ha realitzat una avaluació duta a terme amb el suport d’eines com Lighthouse de Google, extensió de Chrome: Accessibility Insights for Web, entre altres.

Última revisió de la declaració: 18 de novembre de 2021.

 

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a de l’RD 1112/2018) com, per exemple:

  • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
  • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
  • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

a través del formulari de contacte https://www.alicanteturismo.com/ca/bustia-de-queixes-i-suggeriments/ o contactant a través del correu electrònic patronato@alicanteturismo.com.

Les comunicacions seran rebudes i tractades pel Patronat Municipal de Turisme i Platges d’Alacant com a unitat responsable dels continguts d’aquest lloc web.

 

Procediment d’aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s’estiguera d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l’article 12.5 del RD 1112/2018, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas de no haver obtingut resposta.

El procediment reclamació recollit en l’article 13 del RD 1112/2018, pot iniciar-se a través d’aquest enllaç.

 

Contingut opcional

A més, i en relació amb l’adaptació a la normativa sobre accessibilitat, aquest lloc web:

  • s’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.1)
  • està optimitzat per a les últimes versions vigents de Chrome, Edge, Firefox, Safari i Opera
  • està dissenyat per a la seua correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauletes o mòbils (disseny responsive)
  • s’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcat i fulles d’estil CSS 3 per al seu disseny