1

COM RODAR A ALACANT?

Totes les sol·licituds de rodatge a la ciutat d’Alacant es tramiten a través d’Alacant Film Office, sent el Departament d’Ocupació de Via Pública de l’Ajuntament d’Alacant qui finalment s’encarrega d’autoritzar i recaptar les taxes municipals que s’apliquen pel desenvolupament d’este tipus d’activitat en espais públics i / o propietats de competència municipal.

Alacant Film Office s’encarrega de coordinar i sol·licitar tots els informes i serveis necessaris que afecten els diferents departaments municipals i que siguen preceptius per poder obtenir el permís de rodatge.

Documents i formularis

Es requerix un termini de 30 dies per al tràmit dels permisos necessaris que requerisquen talls de trànsit i / o reserves d’espai per a estacionament de vehicles, en ser preceptiu l’informe del Departament de Seguretat i Trànsit de l’Ajuntament d’Alacant.

Els formularis per sol·licitar permís de rodatge a la ciutat d’Alacant es poden enviar a través d’esta pàgina web. Veure sol·licitud de rodatge.


Dades Empresa Productora

Tipus de producció

LlargmetratgeEspot publicitariPrograma TVDocumentalCurtmetratgeVídeo MusicalAltres


Dades del rodatge

Filmació només cambra en mà


Data rodatge


Mapa localització


Tall del tràfic


Mapa zona tall de tràfic

Reserva d'espai per a vehicles de rodatge

Mapa Zona reserva per a vehicles


Material tècnic

TrípodeTravelingCàmera carGrup electrògenGruaAltres


 

D’acord amb la Legislació de Protecció de Dades, Reglament (UE) 20161679, de 27 d’abril de 2016, l’ informem que les seues dades personals seran objecte de tractament, sota la responsabilitat del Patronat Municipal de Turisme, amb la finalitat de poder complir o donar resposta adequada a la seua sol·licitud.

• Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes al Patronat Municipal de Turisme per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes.

• Per mitjà d’instància dirigida al Patronat Municipal de Turisme, vosté podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament.

• Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la nostra pàgina web: https://www.alicantefilmoffice.com/va/politica-de-privacitat/